Ergen Danışmanlığı

   Ergenlik dönemi, bireyin fiziksel ve zihinsel gelişiminin hızlı bir şekilde tamamlandığı bir evredir. Ergen bu dönemde yaşadığı hızlı değişimleri şaşkınlıkla izlemekte ve adapte olmakta zorlanmaktadır. Bu adaptasyon sürecinde ergen bazı problemler yaşayabilmektedir.

Ergenlik dönemine giren birey sosyal ve bireysel kimliği arasında denge oluşturmaya çalışır. Kimlik oluşturmaya ve bağımsız bir birey olduğunu kanıtlamaya çalışan ergen bu dönemde yaşadığı duygusal ve fizyolojik değişimler sebebiyle agresif ve asi tavırlar sergilemesi söz konusu olabilir. Ebeveynler ise bu süreçte çocuklarının davranışsal değişimleri ile başa çıkmakta zorlanmakta ve bu nedenle çatışmalar yaşayabilmektedirler.

   Ergenlik döneminde alınan uzman desteği bireylerin daha sağlıklı bir ergenlik dönemi geçirmesine katkı sağlar. Bu bağlamda, ergen bireylerin aileleri de zaman zaman sürece dâhil edilmektedir. Ebeveynlerin de sürece dâhil olmasıyla birlikte ergen çocuklarının yaşadıkları problemlere yönelik ebeveynlerin aile içi tutumların nasıl olması gerektiği ve başa çıkma becerilerinin kazandırılması amaçlı farkındalık kazandırmak hedeflenir.