FİLİAL TERAPİ

Bernard ve Lousie Guerney tarafından geliştirilen Filial Terapi, küçük çocuklu ailelere yardım etmek amacıyla psiko-eğitsel bir yaklaşım olarak tasarlanmıştır. Ebeveynler, ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için tasarlanmış becerileri öğrenirler. Filial Terapi uyum becerilerini geliştirirken, eş zamanlı olarak ebeveynlik becerilerini ve ebeveynlerin veya bakım verenlerin tutarlığınıda geliştirir. Filial Terapi’nin amaçları şunları içerir; çocukların kendi duygularını öğrenmelerini ve anlamalarını sağlamak, çocukların duygularını uygun şekilde ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak, çocuk ve ebeveyn arasındaki güveni arttırmak, çocuğun özgüvenini ve benlik saygısını arttırmak ve ebeveynlere gelecek yıllarda kullanabilecekleri becerileri öğretmek.