Yetişkin- Bireysel Danışmanlık

   Bireylerin kendilerini daha iyi hissetmeleri, yaşadıkları bir takım zorluklar ile baş etme becerileri kazanmaları, düşünce ve davranışlarında farkındalık kazanma hedeflenerek bilimsel kuram ve tekniklerden faydalanarak psikolojik destek sağlanmaktadır.